La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | PROJECTES | SERVEI COMARCAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

SERVEI COMARCAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, Suport i assessorament tècnic

ACCIONS DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADA

Promoure la participació ciutadana de les polítiques municipals i comarcals.

Millorar la qualitat dels projectes de participació ciutadana que es desenvolupen a la comarca.

Optimitzar els recursos existents mitjançant la coordinació de projectes i/o l’articulació d’aquests.

Dotar als ens d’eines metodològiques i teòriques per a la planificació, el disseny, l’execució i l’avaluació dels projectes de participació ciutadana.

Orientar les actuacions, els projectes i els tècnics que treballen en projectes de participació ciutadana a la comarca, fomentant la creació de xarxes supramunicipals i el seu manteniment.

Gestionar la informació que es genera entorn la participació ciutadana.

Difondre les accions i processos que tenen lloc a la comarca i la d’altres administracions que estiguin relacionades amb la participació ciutadana.

Mantenir activa una borsa de recursos de participació ciutadana i fer-la accessible a tècnics i polítics.

Col·laborar i representar tècnicament al Consell Comarcal de l’Anoia en la creació de xarxes intercomarcals de participació ciutadana.

Crear formacions entorn la participació ciutadana.

Organitzar formacions en temes de participació ciutadana adreçada a responsables polítics, tècnics o a la  ciutadania organitzada i no organitzada.

Sensibilitzar i informar tècnics, polítics i ciutadania de tota la comarca en matèria de participació ciutadana.

 PROGRAMES DE SUPORT DEL SERVEI DE PARTICIAPCIÓ CIUTADANA

Programa de suport als municipis                                                                               

Aquest programa consisteix en facilitar l'assessorament i el suport tècnic als municipis en el foment de la participació ciutadana. Són principalment els municipis els qui fomenten la participació des de la proximitat dels territoris, i el consell comarcal pot contribuir-hi.

Programa de suport a les àrees del consells comarcal

Aquest programa consisteix en fomentar les polítiques participatives des de totes les àrees del Consell. Per poder-ho fer, el Servei de Participació Ciutadana treballa amb eines participatives (processos de participació ciutadana) per tal de recollir l'opinió dels ciutadans en les accions que es projecten des del Consell Comarcal.

TIPOLOGIA DE PROCESSOS PARTICIPATIUS:

Processos de participació dels Plans locals i comarcals: En aquesta línea s’assessora a les àrees a l’hora d'idear els plans amb mecanismes de participació ciutadana.

Processos de participació de projectes i actuacions de les àrees.

Processos de participació ciutadana d’àmbit comarcal

Programa de suport a les entitats

Aquest programa consisteix en fomentar la participació dins de les pròpies entitats fomentant els Plans de participació. El Pla de participació és el document marc que ha de servir per planificar, impulsar i ordenar la participació de tots els agents implicats en el projecte de l’entitat. Es tracta d’una eina pràctica que ha d’actuar com a guia per al desenvolupament de la participació en l’entitat, tot definint els criteris, objectius i propostes.

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho