La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | PROJECTES | XARXA DE CONSELLS COMARCALS PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

XARXA DE CONSELLS COMARCALS PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, Comarques x Participació

Qui forma la xarxa?

 La xarxa està formada per tècnics de varis Consells Comarcals catalans implicats en la gestió i l’execució de plans, projectes i processos de participació ciutadana. Actualment, participen a la xarxa tècnics de nou Consells Comarcals: Osona, La Selva, Alt Penedès, Anoia, Vallès Oriental, La Segarra, Alt Camp, Baix Camp i Baix Empordà, existint una representació de cadascuna de les províncies catalanes: Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona. Puntualment s’ha comptat amb la participació de tècnics del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. En aquests moments la xarxa està oberta a la incorporació de tècnics dels Consells Comarcals catalans que no tinguin representació i desitgin formar-ne part.

Els tècnics de la xarxa provenen d’àrees diverses, les quals porten a terme o tenen intenció de portar a terme plans, projectes o processos participatius: promoció econòmica; joventut; acció social i ciutadania; hisenda, règim intern i personal; societat del coneixement i processos participatius.

La història de la xarxa

La xarxa neix al 2007 arrel de la necessitat de les tècniques de participació ciutadana dels Consells Comarcals de La Segarra i del Vallès Oriental de crear un espai per a tècnics de Consells Comarcals on poder compartir idees i actuacions, generar coneixement, intercanviar bones pràctiques i establir línies comunes d’actuació que orientin les intervencions dels Consells Comarcals en matèria de participació ciutadana.

Ambdues tècniques van difondre entre diversos Consells Comarcals catalans la seva intenció i, al juliol de 2007, es van trobar per primera vegada quatre tècniques representant a quatre Consells Comarcals (Anoia, Segarra, Vallès Oriental i Alt Penedès), les quals van acordar realitzar una Jornada per analitzar el paper dels Consells Comarcals en les polítiques de foment de la Participació Ciutadana. Al setembre de 2007 es va realitzar una segona trobada que va servir per donar forma a la Jornada. En aquesta van participar la Direcció General de Participació Ciutadana i nou tècnics, en representació dels Consells Comarcals de La Segarra, el Vallès Oriental, l’Alt Penedès, La Selva, l’Alt Camp, Osona, Bages i Baix Empordà. La Jornada es realitzà al mes d’octubre comptant amb el suport de la Direcció General de Participació Ciutadana. A partir d’aquest moment, s’ha mantingut activa la Taula Tècnica integrada per tècnics de Consells Comarcals, la qual està centrant els seus esforços en consolidar una xarxa sòlida de suport, l’intercanvi i l’execució d’activitats per contribuir a la promoció de la participació ciutadana des dels Consells Comarcals i a la seva qualitat.

Els objectius de la xarxa

. Intercanviar experiències entre professionals de la participació ciutadana dels Consells Comarcals i oferir suport tècnic.

. Contrastar i establir criteris de comuns de treball en matèria de participació ciutadana en el marc dels Consells Comarcals.

. Promoure actuacions conjuntes de divulgació, formació, sensibilització i foment de la participació ciutadana adreçades a ciutadans, tècnics i polítics dels Consells Comarcals.

. Enfortir la participació ciutadana als Consells Comarcals.

Activitats de la xarxa

Fins al dia d’avui, els tècnics membres de la xarxa...

Han participat en el disseny, implementació i avaluació de la Jornada “La participació ciutadana des dels Consells Comarcals” celebrada el 30 d’octubre de 2007.

Es reuneixen bimensualment des del juliol de 2007 per compartir idees i experiències i per engegar iniciatives compartides.

Varis Consells Comarcals han portat a terme activitats de formació en participació ciutadana conjuntament aquest 2008.

Estan treballant per donar forma i contingut a la xarxa “Consells Comarcals en Xarxa per a la Participació Ciutadana” i poder-la constituir al 2009.

Reptes de la xarxa

La xarxa aspira a esdevenir un espai estable integrat per tècnics de Consells Comarcals d’arreu de Catalunya que estiguin implicats en plans, projectes i processos de participació ciutadana. Es desitja comptar amb la implicació dels polítics referents dels tècnics que integrin la xarxa.

La xarxa pretén oferir suport, orientació i formació a tècnics de Consells Comarcals de tot Catalunya, així com crear i elaborar recursos per a Consells Comarcals en matèria de participació.

La xarxa vol portar a terme actuacions arreu de les comarques catalanes a favor de la participació ciutadana de qualitat, descentralitzant les seves intervencions.

 

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho