La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | PROJECTES | PLA DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A L'ANOIA

PLA DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA A L'ANOIA,

Des del Consell Comarcal de l'Anoia es pretén donar una estabilitat de caràcter tècnic per donar suport a les administracions locals. La principal línia de treball queda definida en generar una cultura de la participació política a nivell local. Cal, doncs, donar suport als municipis de la comarca amb ganes de treballar la particiapció ciutadana que, sense aquesta garantia, veuen pràcticament impossible començar i gestionar processos participatius a causa dels escassos recursos tècnics i econòmics de què disposen. Cal un nivell de voluntarisme motl elevat, per part de regidors i tècnics locals, per tirar endavant aquestes iniciatives i són totes aquestes mancances les que volem superar i aquests reptes els que volem afrontar a tarvés d'aquest Pla de Foment de la Particiapció Ciutadana a l'Anoia.

El principal objectiu és el de cear les línies estratègiques i accions de suport del Servei Comarcal de Participació ciutadana de l’Anoia per tal de fomentar i promocionar la democràcia participativa en el municipis de la comarca.

El Pla de Foment de la Participació Ciutadana de l'Anoia preveu un treball en dos aspectes principalment:

1) Coneixement: fer pedagogia i capacitació de la democràcia participativa;

2) Diagnosi: conèixer en quin moment es troba i com es viu la participació ciutadana des del mateixos municipis.

Un cop recollida tota la informació, es tractarà de la següent manera:

1) Un document de municipi, on s'apunti la situació actual de la particiapció ciutadana en el municipi i les línies de treballa que poden seguir.

2) Un document comarcal, que aglutini les línies de treball de Servei Comarcal de Particiapció Ciutadana entorn la línia de suport als municipis de la comarca.

 

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho