La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | PROJECTES | JOVES PER L'OCUPACIÓ JPO2016

JOVES PER L'OCUPACIÓ JPO2016,

 

                        Destinataris del programa:

 • Persones joves d’edats entre 16 i 25 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

 • En situació d’atur DONO.

 •  Inscrites en el Registre d’Informació de Garantia Juvenil i no hauran d’estar ocupades i ni estar participant en cap activitat d’educació ni formació.

 • Amb baixa qualificació i/o dèficits formatius (persones joves que no disposin del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis post obligatoris i han abandonat el sistema educatiu.

Actuacions ocupacionals:

 1. Tutorització i acompanyament a la inserció.

 2. Actuacions de formació: tenen com a objectiu millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral i/o fomentar el retorn al sistema educatiu dels/de les joves participants.

  Consten de:

 •  Formació professionalitzadora

 • Pràctiques formatives en un entorn laboral no productiu

 • Formació per a l'obtenció del títol de graduat en ESO / cursos específics o de preparació per a l’accés a cicles de grau mitjà

 1. Promoció de la participació d’empreses en el programa.

 2. Experiència professional en empreses i entitats/institucions sense afany de lucre, mitjançant l’articulació d’un contracte laboral.

   

  Aquest  s'inicia a 29 de desembre de 2016 i finalitza el 31 de Març de 2018.

 "Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, modificada per l’Ordre EMO/254/2015”.

            

 

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho