La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | PROJECTES | PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019-2020

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019-2020,

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

Edició 2019-20

El Programa Treball i Formació és un Programa que forma part de les polítiques actives d’ocupació, segons es defineixen en l’article 36 del Reial Decret Llei 3/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Ocupació.  Integra “accions d’experiència laboral” i “accions de formació”. Per aquest motiu, les persones destinatàries del Programa han de rebre sempre, simultàniament, una acció d’experiència laboral en un entorn real de treball (contracte de treball) i una acció formativa impartida dins la jornada laboral.

Per a les accions d'experiència laboral i de formació, s'inclouen les línies de subvenció següents:

1.1.Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys (PANP), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:

a) PANP 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.

b) PANP 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

1.2.Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:

a) PRGC 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.

b) PRGC 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

1.3.Treball i Formació per a dones en situació d'atur (DONA), que inclou un tipus d'acció en funció de la durada:

a) DONA 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

Per les accions de coordinació i suport (COOR):

1 COOR 12: Personal tècnic destinat durant 12 mesos a jornada completa.

D’acord amb l’ordre que regula el programa, el Consell Comarcal de l’Anoia desenvolupa el projecte de MANTENIMENT, MILLORA I CONDICIONAMENT DE PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS. Mitjançant aquest projecte es rehabiliten i promocionen diversos espais verds de la comarca, que contribueixen a integrar les fronteres urbanes i periurbanes, millorant la visió de l’entorn urbà i facilitant les interconnexions dels elements físic, rural i natural de la comarca.

En el projecte participen 30 persones amb perfil d’operaris/es de suport i auxiliars de manteniment i jardineria,1 persona com a auxiliar administratiu i una persona que dura a terme les accions de coordinació.

Expedient 2019-PANP-6-SPOO-00094

Expedient 2019-PANP-12-SPOO-00094

Expedient 2019-PRGC-6-SPOO-00094

Expedient 2019-PRGC-12-SPOO-00094

Expedient 2019-DONA-12-SPOO-00094

Expedient 2019-COOR-SPOO-00094

Patrocinat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Cofinançat pel FSE i pel Servicio Público de Empleo Estatal.

Projecte coordinat pel Consell Comarcal de l’Anoia, i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social (Servicio Público de Empleo Estatal) , i el Fons Social Europeu. Regulat per la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny.

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho