La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | PROJECTES | PROGRAMA MARMI

PROGRAMA MARMI,

OBJECTIUS

* Realitzar un itinerari personalitzat d’inserció per a persones que estan cobrant la prestació de renda garantida de ciutadania.

* Acompanyar a les persones en l’elaboració i desenvolupament del seu pla individual d’inserció laboral i recerca de feina.

* Millorar les competències personals, professionals i tècniques necessàries per incrementar el nivell d’ocupabilitat de les persones

* Promocionar actuacions de prospecció del mercat laboral i pràctiques no laborals.

* Millorar l’accessibilitat al mercat de treball ordinari.

DESTINATARIS

Persones que estan percebent la prestació de la renda garantida de ciutadania.

ORGANISME QUE HO SUBVENCIONA

Generalitat de Catalunya, més concretament el departament de treball, afers socials i famílies mitjançant el contracte programa.

TASQUES QUE ES REALITZEN AL PROGRAMA

* Orientar i acompanyar a les persones destinaries de la PRGC en el procés de la inserció laboral.

* Millorar l’ocupabilitat dels usuaris.

* Creació i desenvolupament d’un projecte professional.

* Donar a conèixer diferents eines i canals de recerca de feina.

* Realitzar un seguiment de totes les tasques que realitzen.

* Derivar a diferents formacions vàlides pel seu perfil professional amb l’objectiu de que puguin millorar el seu nivell d’ocupabilitat.

* Aconseguir i mantenir una inserció laboral en el mercat de treball ordinari.

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho