La Web del departament de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Anoia

Consell Comarcal de l'Anoia

Suggeriments
HOME | PROJECTES | PROGRAMA ENFEINA'T 2019-2020

PROGRAMA ENFEINA'T 2019-2020,

El programa ENFEINA'T té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació de desocupació de llarga durada proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç durant tot el període de contractació i fins la finalització del programa.

D’acord amb la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre d’aquest programa, poden ser destinatàries les persones en situació de desocupació de llarga durada que compleixin tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

S'entén per persona en situació de desocupació de llarga durada la persona demandant inscrita a l’Oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d'un període de 18 mesos, i que compleix aquesta condició encara que s'hagués inscrit abans.

En els supòsits previstos en la base 7.3 de l'annex 1 d'aquesta Ordre d’aquest programa, també es podrà considerar persona en situació de desocupació de llarga durada aquella que pugui acreditar documentalment que compleix amb el requisit temporal indicat al paràgraf anterior, encara que no estigui inscrita en l’Oficina de Treball. En qualsevol cas, aquesta persona s’haurà d’inscriure a l’OT com a demandant d’ocupació, com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al programa ENFEINA’T.

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà les dues accions ocupacionals següents:

 * Experiència laboral 

 * Acompanyament a la contractació i la inserció.

Per a aquestes accions ocupacionals es duen a terme les línies de subvenció que han estat atorgades, siguin aquestes:

  • Actuació d’experiència professional-Contractes de 6 mesos (Personal administratiu/especialista/no qualificat)
  • Actuació d’experiència professional-Contractes de 12 mesos (Personal tècnic)
  • Actuació d’experiència professional-Contractes de 12 mesos (Personal administratiu/especialista/no qualificat)

En el projecte participen 14 persones, 3 amb perfil d’operaris/es de manteniment urbà i manteniment i reparació d'Instal·lacions i habitatges, 4 persones amb perfil administratiu, 1 amb perfil auxiliar administratiu, 4 persones amb perfil d’agent cívic, 1 amb perfil tècnic d’educador/a ambiental i 1 amb perfil tècnic d’Eficiència Energètica.

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre”

 

 

 

Llocs d'interès hi ha informació que segur que et pot ser útil
Adreça Promoció econòmica

Plaça de Sant. Miquel, 5
08700 Igualada, Barcelona
Tel. 93 805 15 85
Fax 93 805 06 11
www.anoiaproject.cat
info@anoiaproject.cat

Avís legal del web

Copyright © 2011
Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoiaproject.cat
es un web del departament
de Promoció econòmica

Avís Legal
Crèdits

Què necessites? digue'ns-ho